Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školská rada a pracovníci

Školská rada a pracovníci

Titul Vedení školy Funkce
Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová
e-mail: sajdlova@skolazatec.cz
ředitelka školy
Mgr.

Monika Plechatá

e-mail: plechata@skolazatec.cz

           plechata@hotelovkazatec.cz

zástupce ředitelky
 

Markéta Petráňová
e-mail: skola@skolazatec.cz

 

asistentka ředitelky
     
Titul Učitelé Funkce
Ing. Jiřina Camprová  odborné předměty
Ing.

Petr Horák

e-mail: horak@hotelovkazatec.cz

 MAT, ZPV, ICT
Mgr.

František Sajdl

e-mail: sajdl@hotelovkazatec.cz

 CER, TEV, odborné předměty
Mgr. Bc.

Jana Pichnarčíková

e-mail: pichnarcikova@hotelovkazatec.cz

 NEJ, ZSV, KOM, PSY
Ing. Zuzana Hořínková Kawanová
e-mail: horinkova@hotelovkazatec.cz
 ekonomické předměty
Mgr.

Jaromír Hokr

e-mail: hokr@hotelovkazatec.cz

MAT, ZPV, TEV
 

Dana Charvátová

e-mail: charvatova@hotelovkazatec.cz

 odborné předměty, ODV
Mgr.

Petra Poustecká

e-mail: poustecka@hotelovkazatec.cz

 odborné předměty
Bc.

Tereza Rybáková

e-mail: rybakova@hotelovkazatec.cz

ČJL
Mgr. Jan Brich TEV
Bc.

Miloš Bednář

e-mail: bednar@hotelovkazatec.cz

odborné předměty
 

Kristýna Herinková

e-mail: herinkova@hotelovkazatec.cz

odborné předměty
  Chernat Viktoriia  ANJ
     
Titul Ostatní zaměstnanci Funkce
Ing. Pavla Bejčková
e-mail: bejckova@hotelovkazatec.cz
vedoucí ekonomického úseku
  Petra Michálková uklízečka
     
     

Školská rada

Titul Jméno Funkce
  Markéta Petráňová zástupce zřizovatele
  Pavla Kocinová zástupce zřizovatele

Mgr.

Bc.

Jana Pichnarčíková zástupce pedag. pracovníků
Ing. Zuzana Hořínková Kawanová zástupce pedag. pracovníků
  Petra Lukavecká zástupce rodičů
  Daniel Edl zástupce žáků

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 27.2.2024

Přítomni: Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Bc. Pichnarčíková, p. Petráňová, p. Kocinová, p. Edl, p. Lukavecká

Program:

 1. ŠR schválila Podnikatelský záměr pro rok 2024.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 11.10.2023

Přítomni: Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Bc. Pichnarčíková, p. Petráňová, p. Kocinová, p. Edl, p. Lukavecká

Program:

 1. ŠR schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022/2023
 2. ŠR schválila úpravu ve školním řádu: v době 15-minutové přestávky, tj. mezi 2. a 3. vyučovací hodinou, mohou opustit školu pouze zletilí žáci.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 29.5.2023

Přítomni: Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Bc. Pichnarčíková, p. Petráňová, p. Kocinová, p. Edl, p. Lukavecká

Program:

 1. ŠR projednala v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., §168 písmeno g) inspekční zprávy ČŠI a zároveň byla přijata opatření vyplývající z kontrolního zjištění příslušného kontrolního orgánu.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 14.4.2023

Přítomni: Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Bc. Pichnarčíková, p. Petráňová, p. Kocinová, p. Edl, p. Lukavecká

Program:

 1. ŠR schválila změny ve složení ŠR.
 2. ŠR projednala a schválila úpravy ve školním řádu: v době 15-minutoivé přestávky mohou nezletilí žáci opustit školu pouze s písemným souhlasem rodičů.
 3. ŠR schválila školní akční plán 2023-2025.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 24.3.2023

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Plechatá, Mgr. Pichnarčíková

Omluveni: sl. Pavlíková, p. Lukavecká

Program:

Na základě závěrů z kontroly ČŠI byly odhlasovány následující změny:

Svoji činnost ve ŠR končí Mgr. Plechatá a Ing. Bejčková. Budou nahrazeny Markétou Petráňovou a Pavlou Kocinovou (zástupci zřizovatele).

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 28.2.2023

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Plechatá, Mgr. Pichnarčíková, sl. Pavlíková, p. Lukavecká

Program:

1. Školská rada schválila Podnikatelský záměr pro rok 2023.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 13.10.2022

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Plechatá, Mgr. Pichnarčíková, sl. Pavlíková, p. Lukavecká

Program:

1. Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti za školní rok 2021/2022.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 30.8.2022

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, Mgr. Plechatá, Mgr. Pichnarčíková, 

Omluveni: sl. Pavlíková, p. Lukavecká

Program:

1. Školská rada schválila nové ŠVP platné od 1.9.2022 a dále obsahové změny ve stávajících ŠVP i v Pravidlech hodnocení  (slovní hodnocení) ve Školním řádu.

 

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 25.2.2022

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Lukavecká, Mgr. Plechatá, Mgr. Pichnarčíková,

Omluveni: sl. Pavlíková

Program:

1. Školská rada schválila Podnikatelský záměr pro rok 2022.

 

 

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 12.10.2021

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Lukavecká, Mgr. Plechatá, Mgr. Pichnarčíková, sl. Pavlíková

Program:

 1. ŠR schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 30.8.2021

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Mgr. Plechatá, Ing. Laibl, sl. Pavlíková

Program:

 1. ŠR schválila úpravy stávajících ŠVP a nový ŠVP Ekonomika a podnikání se zaměřením na turismus.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 14.2.2021

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Mgr. Plechatá, Ing. Laibl, sl. Pavlíková

Program:

 1. ŠR schválila Podnikatelský záměr školy pro rok 2021.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 26.1.2021

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Mgr. Plechatá, Ing. Laibl

Omluveni: sl. Pavlíková

Program:

 1. ŠR schválila změnu v hodnocení výsledků vzdělávání v případě mimořádné situace jako je dlouhodobá nemoc učitele v době výuky na dálku, kdy žáci předmět absolvují, ale učitel nemá dostatek podkladů pro hodnocení klasifikací. Žák může být v takovém případě i v předmětech teoretického charakteru hodnocen slovním hodnocením slovem "prospěl".

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 20.1.2021

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Mgr. Plechatá, Ing. Laibl

Omluveni: sl. Pavlíková

Program:

1. ŠR schválila změnu v hodnocení výsledků vzdělávání v předmětu Tělesná výchova. V případě vysokého podílu distančního vzdělávání, kdy učitel nemůže žáka hodnotit klasifikací, uvádí na vysvědčení "prospěl".

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 29.9.2020

 Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Mgr. Plechatá, Ing. Laibl

Omluveni: p. Vrána

Program:

1. Schváleny úpravy ve Školním řádu v souladu s Metodickým doporučením MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem z 23.9.2020.

 • příprava na formativní hodnocení, distanční výuka online, offline, vzdělávání žáků se specifickými potřebami, rozvrh v blocích, zapojení všech žáků - dotazník mezi žáky: podmínky k distanční výuce - 10 žáků bez potřebného vybavení - výpůjčka ze školy, komunikace s rodiči

2. Schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020

3. ŠR byla seznámena s novelou Školského zákona (účinnost od 1.10.2020)

4. Novým zástupcem žáků ve ŠR byla žákovskou radou zvolena sl. Natálie Pavlíková (Č2.A).

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 31.8.2020

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Mgr. Plechatá

Omluveni: Ing. Laibl, p. Vrána

Program:

1. Úpravy ŠVP

2. Úpravy Školního řádu

3. Změna jednacího řádu

ad 1) Úpravy ŠVP byly schváleny s ohledem na nové zaměření - animační činnost.

ad 2) Úpravy Školního řádu s ohledem na situaci spojenou s pandemií COVID-19 byly schváleny.

 • povinná distanční výuka, přechod na distanční výuku při absenci větší než poloviční v dané třídě, ohled na možnosti žáků (připojení k Internetu, technické vybavení žáků ...)

ad 3) Schválena změna jednacího řádu ŠR - lze hlasovat formou per rollam

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 25.2.2020

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Synek, Ing. Laibl, Mgr. Plechatá, p. Vrána

Program:

1. Projednání Podnikatelského záměru na rok 2020

2. Různé

Ing. Bejčková přednesla Podnikatelský záměr na rok 2020, který byl Školskou radou řádně projednán.

Předseda ŠR pověřil p. Bejčkovou přípravou dopisu předsedovi SČMSD se žádostí o znovuzvážení investice do rekonstrukce budov školy. Termín: 31.3.2020

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 10.10.2019

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Kloučková, Ing. Laibl, Mgr. Plechatá

Nepřítomni: p. Vrána (omluven)

Program:

1. Úpravy ŠVP

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Školská rada se seznámila s aktualizací ŠVP pro školní rok 2019/2020 a vyjádřila se k nim.

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019.

 

Zápis z jednání ŠR ze dne 23.5.2019

Přítomni: Ing. Bejčková, Ing. Hořínková Kawanová, p. Kloučková, Ing. Laibl

Nepřítomni: p. Vrána (omluven), Mgr. Plechatá (omluvena)

Program:

1. Projednání inspekční zprávy ČŠI (č.j. ČŠIU-673/19U)

Školská rada projednala inspekční zprávu České školní inspekce (termín inspekční činnosti: 12.4.2019)