Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021Hodnocení žáků proběhne v souladu s Doporučením MŠMT pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 vydaným 4.1.2021.

Hodnocení žáků za 1. pololetí bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů  a dalších skutečností, jakými jsou:

  • účast na distanční výuce
  • aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení)
  • osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli a spolužáky
  • řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.
  • schopnost organizovat si čas a učení
  • to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma
  • to, jak si osvojil nové digitální kompetence souvisejících s distanční výukou
  • to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, tvořivost apod.)
  • to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly
  • to, jak si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce

V případě, že škola nemá z objektivních závažných důvodů dostatek podkladů pro hodnocení, bude postupovat podle § 69 odst. 5 školského zákona.

Hodnocení ve školním roce 2020/2021 proběhne klasifikací, v předmětu Tělesná výchova slovem "prospěl".

Předávání vysvědčení:

Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování ve školách plynoucím z krizových opatření vlády v souvislosti s epidemií covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předávání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování. Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může tedy škola předat žákům i po posledním dnu vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Škola však sdělí 28.1.2021 obsah vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům (formou zpřístupnění ve školním informačním systému nebo prostým sdělením výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech apod.)