Drobečková navigace

Úvod > O škole > Promo školy

Promo školy

 Video vytvořené k příležitosti 60. výročí založení školy: https://www.youtube.com/watch?v=jlxhhWN-up8

 Virtuální prohlídka školy: Budova A: https://my.matterport.com/models/MLQzhLfPCrF?cta_origin=all_spaces_page&section=media

                                           Budova B: https://my.matterport.com/models/BS6QmWqLCt4?cta_origin=all_spaces_page&section=media

Medailonek na stránkách Českomoravského svazu minipivovarů: http://www.minipivo.cz/cz/stredni-odborne-uciliste-a-stredni-odborna/

 

 Žák naší školy Michal Hromádka v soutěži MasterChef Česko :-)

Masterchef.jpg

 

Baristický kurz ve škole: https://www.instagram.com/p/CjtMUmFIMhS/

Barmanský kurz: https://www.instagram.com/p/CmeimSvKZfw/

Prosincové dobré skutky: https://www.instagram.com/p/CnEVySuoyoc/

Video ze Dne otevřených dveří  - prosinec 2022: https://www.instagram.com/p/Cj5aGnlo5FE/

Naše odborná učebna: https://zatecky.denik.cz/ctenar-reporter/gastrolaborator-zatec-20240326.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Wri4habSSQVCVH0vDgsFUd0Qx-a_eWSUJl5m2pnFMREAp-za6hbQ4YJI_aem_ATaoSMPc-AJF7oqZ_B81oeldFbGMA3pyLmcKLN3Yvf57gYRnvFic6uvNgWdEmRMDLrGiJF68Ff68YpDShORjWDef

 

Vize školy

· Škola jako motivující organizace pro všechny aktéry s péčí o jejich wellbeing.

· Škola, která vytváří prostředí podporující sebedůvěru žáků, prostředí orientované na úspěch všech.

· Moderní střední škola připravující na život, i na neustále se měnící podmínky ve společnosti.

· Stabilní vzdělávací instituce se silným regionálním charakterem a osobitou identitou.

· Škola umožňující plnění náročných vzdělávacích požadavků, nadstandardní individuální přístup při zachování jejích tradičních hodnot jako instituce.

· Silná a stabilní škola v oblasti materiálně technického zázemí, lidských zdrojů a z toho se odvíjející nabídky vzdělávacích služeb a aktivit žákům školy.

· Škola připravující úspěšné žáky pro jejich další vzdělávání, se zdravým profesním sebevědomím pro uplatnění v životě, na trhu práce, v dalším studiu i v CŽU (celoživotní učení).

· Škola, která vytváří podmínky pro uspokojení individuálních vzdělávacích potřeb každého žáka, rozvíjí jeho tvůrčí schopnosti.

· Škola vedoucí žáky k týmové práci, spolupráci, vzájemnému respektu a pomoci.

· Škola založená na pospolitosti pracovníků, kteří přirozeně sdílejí hodnoty, aktivity a tradice související se školním životem a dbají na dobré mezilidské vztahy

· Škola, která rozvíjí potenciál pedagogů a podporuje jejich další vzdělávání

· Škola založená na propojenosti dobře fungujícího školního společenství s okolní komunitou a sociálními partnery.