Drobečková navigace

Úvod > O škole > Spolupráce s VŠ a VOŠ

Spolupráce s VŠ a VOŠ

Spolupráce s vysokými a vyššími odbornými školami

V rámci kariérového poradenství spolupracuje naše škola s mnoha vysokými a vyššími odbornými školami. Na nástěnce k tomu určené informujeme žáky o možnostech studia na jednotlivých školách, o kritériích přijímacího řízení, o studijních programech a Dnech otevřených dveří.

Kromě toho naši školu pravidelně navštěvují zástupci některých vysokých škol a jazykových agentur nabízejících pomaturitní studium jazyků.

Další VŠ se žákům prezentují v listopadu na každoročním Veletrhu vysokých škol v Žatci, kterou žáci maturitních ročníků pravidelně navštěvují.

Do školy každý rok zveme zástupce společnosti SCIO, aby naše žáky informovali o Národních srovnávacích zkouškách. Dozvědí se o místech, kde je možné zkoušky skládat, o tom, které VŠ přijímají své budoucí studenty na základě výsledků těchto testů a během semináře mají žáci si některé vzorové úlohy vyzkoušet.

Žákům  je každoročně distribuován builletin Jak na VŠ, žáci mají možnost si zapůjčit u výchovného poradce Atlas školství s nabídkou VŠ a VOŠ na příští školní rok, katalog Průvodce pomaturitním vzděláváním a CD Kam na školu s nabídkou vyššího odborného vzdělávání (NUV).

Žáci mají možnost navštívit Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS, kde své obory prezentuje více než 150 vysokých škol.