Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Praxe a projekty > Projekt Gastrolaboratoř

Projekt GastrolaboratořNázev  projektu

Vybudování gastrolaboratoře v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002762

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající cvičné kuchyně, její dovybavení a související aktivity v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie. Aktivity projektu jsou realizovány ve vazbě na klíčové kompetence – přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Cíle projektu

  1. Rekonstruovaný prostor současné cvičné kuchyně sestávající se s přípravy pro cvičná pracoviště (viz bod 2)
  2. Vybavená cvičná pracoviště (5) včetně cvičného pracoviště cukrářky a umístění konvektomatu, skladu a prostoru pro mytí nádobí připravená pro praktickou výuku 11 žáků v jednom okamžiku praktické výuky a kapacitně až pro 20 osob.

Výsledky projektu

Nahrazení nevyhovujícího vybavení cvičné kuchyně, její celková rekonstrukce v souladu s aktuálními požadavky na praktické znalosti absolventů vzdělávacího zařízení a platnými  technickými a hygienickými normami.

Projekt je financován ze zdrojů Evropské unie.