Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Praxe a projekty > Projekt Šablony IV

Projekt Šablony IVProjekt SČMSD Žatec – Šablony IV

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Jan Amos Komenský              

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000140

Doba realizace projektu: 1. září 2022 – 31. srpna 2025

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

Naše škola v rámci této výzvy bude zapojena do následujících oblastí:

Personální šablony

  • Koordinátor spolupráce školy a firem

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání aktivity jednu z následujících podpůrných akcí:

  1. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování;
  2. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů;
  3. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy;
  4. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování;
  5. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů.

 

  • Kariérový poradce

 

Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Školním kariérovým poradcem je pedagogický pracovník školy.

 

Školní kariérový poradce připraví a zrealizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

 

       OBR2.jpg                    obr1.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               OPJAK.cz   MSMT.cz

                                                                                                                                                                                                                                      

 A3-plakat-publicita.jpg